Sleutelwoorden
 • Vismarkt
 • Lier stadspompen
 • Bakkerstoren of "Het Steen"
 • Vismijn
 • Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
 • Hof van Santhoven
 • Aragonbrug en Hoge Brug
 • Kadegeld en Stadsgeld
 • Brouwers-vlietje

 

 

Met Felix Timmermans door Lier

 

[17] De vismarkt, waar vroeger het oude vismijntje stond

 
[vorige] [volgende]

 

 

"Het vismijntje was een eigenaardigheid vol oude herinneringen, die niemand in de weg stond. [...] Behouden we Lier! En dat is geen ingewikkeld probleem."

Schoon Lier, 1925-1927.

 

De Vismarkt tussen twee bruggen

De Vismarkt moet n van de schilderachtigste plekjes van Lier zijn. De aanwezigheid van water speelt daarin natuurlijk een grote rol.

 

Op deze plaats tussen de Hoge Brug en de Aragonbrug, vind de aandachtige toeschouwer enkele historische bouwwerken:

 • De bakkerstoren (waarover zo dadelijk meer)
 • En van de typische stadspompen. Deze is gebouwd in 1835 en draagt de initialen van de toenmalige burgemeester Mast de Vries
 • De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (vroeger "Hof van Santhoven) waar je aan de binnenzijde het voormalige uurwerk van de Sint-Gummarustoren kan bekijken
 • De vismijn (zie verder)

 

 

Foto 1: De Nete met links de Vismarkt. Deze kade werd aangelegd in 1414. Het torentje midden op de foto is een toilet (!).

 

Loskade en gevangenis

In 1414, net na de aanleg van de eerste stenen aanlegkade "De Werf" aan de overzijde van de Hoge Brug, werd de Vismarkt van  stenen aanlegsteigers voorzien.

 

Schippers die hun waren kwijt wilden in de stad, moesten bij het binnenvaren aan de Balie een stadsgeld betalen. Ze voeren dan de Binnennete af tot hier en betaalden dan nog een extra kadegeld.

 

In die tijd mondden verscheidene stedelijke vlietjes uit in de Nete. Zo liep hier naast de bakkerstoren de Brouwersvliet.

 

De Bakkerstoren hoort ook tot het oudste deel van de stadsomwalling. Hij werd gebouwd in 1393 en gebruikt als stadsgevangenis tot midden zestiende eeuw. 

 

Later verhuurde men de toren aan het bakkersambacht. Vanwege zijn ligging noemde men deze toren ook wel "Vischtoren". 

Tot midden twintigste eeuw stond hier nog het Buyldragershuisje, dat nu overgeplaatst is naar het Felix Timmermansplein.

 

In de loop van de achttiende en negentiende eeuw werden deze vlietjes een gevaar voor de volksgezondheid. Men overdekte of slempte ze. 

 

Timmermans zou zich daarover nog beklagen, omdat hij vond dat het bij de typische kenmerken van de stad Lier hoorde: "Met goede wil en overleg hadden wij die vlietjes kunnen behouden en tevens de gezondheidsregelen eerbiedigen. Het was even zo schilderachtig als de beroemde Hollandse grachten. Maar men zag het niet" (Het Oude Schone Lier).

 

 

Foto 2: Bakkerstoren, ofwel "Het Steen", in de zestiende eeuw verhuurd door de stad aan de bakkers als opslagplaats.

De vismijn doet nog steeds dienst!

Vroeger werd de verse vis over de Nete in de typische platte schuiten aangevoerd. Nu kan je een boottochtje maken in deze vervoermiddelen, en wordt de vis met vrachtwagens aangevoerd.

 

Maar het oude gebruik om de vis via bieding te verkopen is behouden gebleven. Traditioneel ging dit via afbieden, maar ook dat is veranderd en men biedt nu tegen elkaar op.

 

De kooplustigen staan rond de groene hekken (zie foto 3). 

Op het rode middendeel wordt de vis uitgestald in koelbakken.

Wie een bak vis koopt, steekt zijn nummerplaatje omhoog. De agent in het groene hok schrijft alles op. Betalen doe je na de veiling, handje-contantje. Uniek!

 

 

Foto 3: De Vismarkt in de huidige toestand. Het groene hokje rechts wordt gebruikt door de agent die de visverkoop controleert.

 


Route "Belofte Land"

 • Volg de Vismarkt in de richting van de Hoge Brug.
 • Steek deze brug over. Je kruist ook de uitloper van de Grote Markt.
 • Hier kom je aan het standbeeld van Felix Timmermans, dat je op je linkerzijde ziet staan op het Felix Timmermansplein.

 

[home]

 

[download]

 

[print]

 

[favoriet]

 

[stuur op]

 

[bron]

 

Route "Stille Ster"

 • Aan de overzijde van de groene hekken merk je een ronde poortopening op.

 • Dit is het Brouwerijstraatje. Ga dit in en let op het silhouet van het Belfort, dat je vanaf hier goed kan zien.

 • Je bent nu op de Grote Markt We bekijken hier eerst de huizen en dan pas het stadhuis en belfort.

 

Meer over Lier


2002 AbOrigineMundi | Laatste wijziging: 04/03/2012