Sleutelwoorden
 • Felix Timmermans
 • Lier
 • Antwerpen
 • Jan van Ruusbroec
 • Sint Andries
 • Martienus
 • Symforosa
 • Nest van der Hallen
 • Flor van Reeth

 

 

Met Felix Timmermans door Lier

 

[12] Het Ruusbroec-huisje, kleinste huis van het begijnhof, waar Timmermans mee de Pelgrim-beweging oprichtte

 

[vorige] [volgende]

 

 

"In het witte pompstraatje heb ik in mijn verbeelding mejuffer Symforosa zien wonen, en in het Hellestraatje achter die ijzeren grillie woonde Martienus."

Schoon Lier, 1925-1927.

 

"Sint-Andries"

In de zeventiende eeuw vindt men al sporen van dit pand terug. Toen was het Ruusbroec-huisje samen met nummer 5 bekend als "Sint Andries", de lokale naam voor de Heilige Andreas, de broer van Petrus.

 

In  Lier worden ieder jaar de klokken geluid op de donderdag voor Sint-Andries, stipt om 19u. Dit herinnert aan de inval van de Noormannen en de Godswraak die daarmee gepaard ging. 

 

In de Sint-Pieterskapel verderop in deze wandeling vind je een schilderij dat dit tafereel uitbeeldt.

 

Aan de overzijde, het huis met het ijzeren hek, fantaseert Timmermans de woonplaats van Martienus uit "De Zeer Schone Uren van Juffrouw Symforosa, Begijntjen" (1917).

 

 

Foto 1:Hellestraatje met rechts vooraan het Ruusbroeck-huis.

 

Hoe het Ruusbroec-huis aan zijn naam kwam

Zoals vele huizen op het begijnhof heeft ook dit pand meerdere namen gekregen in de loop van de geschiedenis:

 • Sint-Andries
 • H. Maria Magdalena de Pazzi
 • Ruusbroec-huisje

 

Deze laatste naam werd gegeven door Ernest van der Hallen. Deze schrijver stichtte samen met Felix Timmermans en Flor Van Reeth het Ruusbroec-genootschap, naar de Middeleeuwse mysticus Jan van Ruusbroec, ook wel Jan van Ruysbroeck of Rusbrochius genoemd.

 

Omwille van diens mystieke werken zoals "Die Geestelicke Brulocht" noemde men hem kort na zijn dood reeds "Doctor Divinus" ofwel "de Wonderbare". 

In totaal schreef hij ongeveer duizend bladzijden mystieke teksten, wat hem tot de belangrijkste mystieke schrijver van ons taalgebied maakt.

 

Paus Pius X verklaarde hem in 1903 zalig. Zijn feestdag is 2 december.

 

 

Afbeelding 2: Franse vertaling van één van de werken van Jan van Ruusbroec, een middeleeuws mystiek schrijver.

De Pelgrimbeweging

"Laten wij gedrieën ermee beginnen, vandaag, en pelgrimeren naar de ideale schoonheid". Dit zei Felix Timmermans tegen zijn vrienden Ernest van der Hallen en Flor Van Reeth in april 1924.

 

Het betekende de start van de Pelgrimbeweging, een religieuze beweging die twee doelstellingen nastreefde:

 • het bevorderen van de geest van christene solidariteit onder de katholieke kunstenaars 
 • door het steunen van elkanders werk, de katholieke Vlaamse kunst hoger op te voeren en ze in het cultureel leven de plaats te geven die haar rechtens toekomt.

 

Zo werd Flor van Reeth de architect van de Pelgrimbeweging. Zijn belangrijkste werk in het licht van deze beweging was de Heilig-Hartkerk te Lier. Deze kerk was ontworpen volgens een voor die tijd revolutionair concept. 

 

Flor Van Reeth brak met de bouwtechnieken en neostijlen van de eerste decennia van de twintigste eeuw. Hij wilde, in de geest van de beweging die hij mee stichtte, de architectuur tot haar wezen terugbrengen: het scheppen van ruimtes in mooie verhoudingen.

 

Ernest van der Hallen van zijn kant was een idealist van het zuiverste water. Geen dweper, maar eerder een romanticus. Tot op vandaag werkt zijn invloed als voorvechter van de Vlaamse beweging door. Felix Timmermans typeerde hem als volgt: "De Nest, dat is zuiver goud".

 

Foto 3: Hekken van het huis in de Hellestraat waar volgens Timmermans Martienus, de tuinman uit "Symforosa", woonde.

 


Route "Belofte Land"

 • Als je voor het Ruusbroechuisje staat, dan zie je links de Sint-Margarethastraat. Sla deze in naar rechts.
 • Vlak voor de barokke Sint-Margaretha-kerk op het "Oud Kerkhof" prijkt een standbeeld: het beeld van Symforosa, begijntje.

 

[home]

 

[download]

 

[print]

 

[favoriet]

 

[stuur op]

 

[bron]

 

Route "Stille Ster"

 • Als je voor het Ruusbroechuisje staat, dan is rechts een fraai hoekhuis (Het Soete Naemke).

 • Stap naar dit huis. Je komt nu op de Grachtkant, een brede straat met rechts een mooi zicht op de zeventiende-eeuwse huizen.

 • Volg deze straat tot aan het nummer vier, het werkhuis van Timmermans.

 

Meer over Lier


© 2002 AbOrigineMundi | Laatste wijziging: 04/03/2012